Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία

Θαλάσσια προστασία και διαφύλαξη της βιοποικιλότητας

Η Ελλάδα είναι μία από τις πλουσιότερες χώρες σε όρους βιοποικιλότητας στην Ευρώπη. Έχει μια εκτεταμένη ακτογραμμή 15.000 χιλιόμετρων με περισσότερα από 4.000 νησιά και νησίδες υψηλής φυσικής και ιστορικής αξίας. Η ιδιαίτερη γεωμορφολογία και το ήπιο κλίμα που επικρατούν ευνοούν την ανάπτυξη μιας μεγάλης ποικιλίας χερσαίων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων τα οποία φιλοξενούν σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. Παρά το μοναδικό φυσικό πλούτο της Μεσογείου, ο κίνδυνος κατάρρευσης των αποθεμάτων και υποβάθμισης του θαλάσσιου φυσικού περιβάλλοντος λόγω της εντατικής εκμετάλλευσής τους είναι υπαρκτός. Στόχος των δράσεών μας είναι να αποφέρουμε όχι μόνο περιβαλλοντικό αλλά και κοινωνικό όφελος. Οι τοπικές κοινότητες ενθαρρύνονται να επιτύχουν μακροπρόθεσμους περιβαλλοντικούς στόχους και να συνειδητοποιήσουν ότι η διαφύλαξη του θαλάσσιου οικοσυστήματος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μελλοντική τους ανάπτυξη και βιωσιμότητα.                                                        

Σκέφτεστε μια δράση;